Advertisement
E-Kayıt Sistemi İle İlköğretim Kurumlarına Şehit ve Malul Gazi Çocuklarının Kayıt Yaptırması ...
Yazar zsevinc   

Image Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan 2009/30 numaralı Genelge ile; ilköğretim kurumlarına e - kayıt sistemi ile kaydedilecek veya okullar arasında nakledilecek olan Şehit ve Malul Gazi çocuklarına, talepleri halinde istedikleri okullarda öğrenim görebilme imkanı sağlanmıştır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığının 26 Mart 2009 tarihli B.08.0.İGM.0.08.04.02.531/5282 sayılı ''2009-30 e-kayıt Uygulaması'' konulu yazısı 81 İlin Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin...

    16 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 17 nci maddenin ''a'' fıkrası kapsamında;

     Öğrencilerin, ulusal adres veri tabanında belirtilen ikametğahlarına en yakın ilköğretrim okuluna kaydedilmesi esastır. Kayıtlar, ulusal veri tabanındaki öğrencinin ikamet adresi esas alınarak öğrenci yerleştirme komisyonunun belirlediği kayıt alanındaki e-okul sistemi üzerinden yapılması hükmüne yer verilmiştir.

     2009 - 2010 eğitim-öğretim yılından itibaren, ülke genelindeki ilköğretim okulllarına öğrenci kayıtları Ulusal Adres Veri Tabanındaki adresler ve çocukların MERNİS nüfus bilgileri esas alınarak Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 16 ve 17 nci maddeleri kapsamında İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından elektronik ortamda yaplıcaktır denilmiştir.

     2009/30 Sayılı E-Kayıt Uygulamaları konulu Genelge' ye istinaden, Özel Okullara kayıt yaptıracak çocuklar, Şehit ve Malul Gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların kayıtları merkezi sistemle ikametğahlarına en yakın ilköğretim okuluna yapılacaktır.

     Daha sonra ikametğah adresine en yakın yere kaydı yapılan Şehit veya Malul Gazi çocuğunun ''NAKİL YOLUYLA'' istedikleri okula kayıt yaptırabilecektir.

 
< Önceki   Sonraki >
© 2015 TÜRKİYE HARP MALÛLÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ YALOVA ŞUBESİ
RESMİ WEB SİTESİDİR